Düğün organizasyonu - Çiçekçi - Malzeme Kiralama -

Ana Sayfa - Site Ekle - Çok Arananlar - Son Eklenenler - Top List - İletişim 

 

Burs Veren Kurumlar - Burs Rehberi

BURS VEREN KURUMLAR - BURS REHBERİ

Özel Kurum ve Kuruluşlar

 
1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı

Başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. Başvurular eğitim döneminin başında yapılmaktadır.

Tel: (0-374) 253 45 11 / 2056


2) Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmet Eğitim Vakfı

Yüksekokul ve üniversitelerde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan, Adana oturan başarılı öğrencilere burs veriliyor. Burs müracatları 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır, Ocak ayından itibaren 8 ay süresince burs verilmektedir.

Tel : (0-322) 232 59 13


3) Adıyaman Kültür Ve Eğtim Vakfı

Bu bursa başvurabilmek için anne veya babanın Adıyamanlı olması gerekmektedir. Öğrencinin maddi durumunun yetersiz, ama aynı zamanda başarılı olması gerekmektedir. Son olarak mülakat yapılmaktadır. Başvurular 15 Eylül’dedir.

Tel: (0-416) 213 47 30


4) Ağrı Eğitim ve Kültür Vakfı

Maddi durumu yetersiz, anne veya babası Ağrı doğumlu olan öğrencilere burs verilmektedir.

Tel: (0-472) 215 39 58


5) Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam etmektedir.

Verilecek burs miktarı her öğretim yılı için yeniden belirlenmektedir.

Tel: (0-212) 258 61 20


6) Ali Osman Sönmez Vakfı

Vakıf sadece işletme alanında öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. Bursiyer adaylarının Bursalı ya da orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması gerekmektedir.

Tel: (0-224) 261 04 40


7) Ankara Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı.

1-31 Eylül tarihleri arasında başvurular yapılır. 4 yıllık fakültede okumak ve öğrencinin anne ya da babasının Bitlisli olması şartı aranmaktadır.

Tel: (0-312) 418 69 16


8) Ankara Çankaya Eğitim ve Kültür Vakfı

Ankara’daki üniversitelerin 4 yılık İİBF ve Fen Ebebiyat fakültelerinde okuyan öğrencilere 8 ay boyunca burs verilmektedir. Başvuru kosulları Eylül ayında açıklanmaktadır. Ekim ayında başvuruların yapılması gerekmektedir.


9) Ankara Durak Eğitim Öğrt. Day. ve Yar.Vakfı

Ekim ayında burs başvuruları yapılmaktadır. 4 yıllık bir fakültede öğrenci olmak yeterlidir.


10) Ankara Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı

Yüzüncü Yıl ve Fırat Üniversitesi öğrencilerine burs verilmektedir. Yaz tatillerinde Ankara’da bilgisayar ve İngilizce dersleri de verilir. Eğitim malzemesi ve kıyafet yardımları da vardır. Ayrıca harç, yurt ve öğrenim kredileri de ödeniyor. Öğrencilerin ünevirsiteyi başvuru yılı kazanmış olması gerekiyor. Başvurular Ekim’in ilk haftası yapılmaktadır.

Tel: (0-312) 442 4822

Tel: (0-312) 438 05 43


11) Asım Kocabıyık Vakfı

Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren vakfın önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrencilere tanımaktadır. Bu burstan mezun oluncaya kadar yararlanmak için yıllık not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Başvuru Ekim ayında yapılmaktadır.

Tel: (0-212) 251 34 10


12) Aydın Ticaret Odası

Aydın Ticaret Odası, bünyesinde kurulu bulunan Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı unvanlı kurumla, sadece Aydın'da ikamet eden ve en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere kredi verilmektedir.

Tel: (0-256) 213 22 02


13) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

İstanbul içinde okuyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Eylül'ün ilk haftasında başvurulması gerekiyor.

Tel: (0-212) 252 44 33


14) Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir veya Bilecik doğumlu, Eskişehir veya Bilecik il sınırları içinde yer alan bir liseden mezun olan ve Mühendislik ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanan 25 yaşını aşmamış başarılı öğrencilere burs veriliyor. Başvurular, Eskişehir Sanayi Odası veya Eskişehir Kızılay Şube Başkanlığı'ndan alınacak form ile Eskişehir Sanayi Odası'na yapılmaktadır.

Tel: (0-222) 236 03 60


15) Faisal Finans Kurumu Vakfı

Vakfın burs adayında aradığı şartlar; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması. Başvurular Ekim ayındadır.

Tel: (0-212) 251 65 20


16) Hacı Ömer Sabancı Vakfı-VAKSA

Burs, yükseköğrenim süresince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilmektedir.

Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen ancak geri ödeme yükümlülüğü bulunan bursun adı Sosyal Amaçlı Burs (SAB). Bu burs için, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan ile bir önceki okulda veya sonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınmaktadır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelerde yayınlanan duyuruların ardından başvuruda bulunanlara form gönderilmekte ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilmektedir.

Tel:(0-322) 363 09 88 (3 Hat)


17) İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Üniversite ve meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçer ve vakıfa bildirir.

Tel: (0-212) 252 29 00


18) İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

Her yıl en fazla 23 kişiye karşılıksız burs vermektedir. İktisad bölümlerinden herhangi birinde okuma şartı aranmaktadır. Öğrencilerin Marmara veya İstanbul Üniversitesi’lerinden olmak zorunluluğu vardır. Başvurular Ekim ayındadır.

Tel:(0-212) 511 84 40


19) İstanbul Ticaret Odası Vakfı

Bursun miktarı her Aralık ayında değişmektedir. Aranılan şart; öğrencinin maddi imkânının yetersiz ve herhangi bir üniversitede iktisati ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olması.

Tel:(0-212) 511 41 50


20) İzmir Ticaret Odası

İzmir doğumlu, İzmir'de ikamet eden veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. Burs alacak olan öğrencinin, başka bir kurum veya kuruluştan burs almaması, iktisadi desteğe ihtiyaç duyması ve başarılı bir öğrenci olması gerekmektedir. Karşılıksız olan bursun kaç öğrenciye verileceği ve miktarı öğrenim yılı başlamadan önce yönetim kurulunca belirlenmektedir.

Tel: (0-232) 441 77 77


21) Kızılay Gençlik Müdürlüğü

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, toplumsal yardıma muhtaç, kendi imkanları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmektedir. Öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmamış olması gerekmektedir.

Tel: (0-312) 430 23 00


22) Milli Eğitim Vakfı

Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.

Tel: (0-312) 215 43 10


23) Sağlık ve Eğitim Vakfı

Başvuru Eylül ayındadır. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih edilmekte ve 3. sınıftan sonraki öğrencilere verilmektedir. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.

Tel: (0-212) 512 18 78


24) Sema Yazar Gençlik Vakfı

Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilen öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almıyor olması gerekmektedir. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tel: (0-312) 284 44 00


25) Türk Diyanet Vakfı

Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs veriyor. Burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri personeli olması, anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olması aranan koşullardır. Burs miktarı, burs adayının bu özelliklerine ve puanına göre belirlenmektedir. Başvurular Eylül ayındadır.

Tel: (0-312) 417 12 35/557-558


26) Türk Eğitim Vakfı

Yaklaşık 5000 lisans ve lisans üstü öğrenciye burs vermektedir. Yurtiçi burs için başvurular Ekim ayı içinde öğrenim görülen kuruma yapılabilir. Yurtdışı burslar için başvurular ise TEV'e yapılabilir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, başarılı olmak burs almada ön plana çıkıyor.

Tel: (0-212) 217 58 58


27) Yaşar Eğitim Vakfı

Başvurular Ekim ayında yapılmaktadır. Toplam 150 öğrenciye burs verilmektedir.

Tel: (0-232) 482 22 00


28) Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

Başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan gençlere burs verilmektedir. 15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınmaktadır. Belli bir puanlamaya tabii tutulan adaylara daha sonra burs verilebilinmektedir.

Tel: (0-212) 288 9072 / 73 - 274 15 02


29) Yumlu Eğitim Kültür Ve Bilimsel Araştırma Vakfı

Başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan üniversite öğrencilere burs verilmektedir. ÖSS sonuçlarına göre vakıfça belirlenen fakülteleri kazanan öğrenciler Eylül sonuna kadar burs için müracat edebilmektedir. Genel olarak vakıf, bursiyerlerini İstanbul dışında yerleşik, üniversite sınavında ilk sıraları alacak kadar başarılı, yaşama çağdaş bir pencereden bakan, ülkenin orta ve alt gelir gruplarına mensup ailelerin çocukları arasından seçilmektedir.

Tel: (0-216) 489 49 45


30) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı

Burstan sadece Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri faydalanabilmektedir. Başvurular Ekim ayındadır.

Tel: (0-432) 225 16 90


 

 

  __Kamu Kurum ve Kuruluşları__YURT İÇİ BURSLARI


1) Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara'da dar gelirlilere, doğal afet mağdurlarına, şehit çocuklarına, öksüz ve yetimlere verilen bursa 1-30 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapılması gerekmektedir.


Tel: (0-312) 310 83 87


2) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında başvurulabilinir.

Açık öğretim fakültesi öğrencileri dahil bu bursa tüm üniversite öğrencileri başvurabilir. Başvuru formları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YKYK) bağlı bölge ya da yurt müdürlüklerinden alınabilinir.

Tel: (0-312) 419 13 93 - 419 13 94


3) Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanlığı Erğ. Köm. Hav. Aml. Br. ve Yrd. San.

Yardım için sandık başkanlığına dilekçeyle başvurmak gerekmektedir. Karşılıksız öğrenim yardımı yapılmaktadır.


Tel: (0-372) 251 10 06


4) İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Başvurular 15 Ekim'de başlar. Bu bursa İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören herkes başvurabilr.


Tel: (0-212) 514 08 15


5) Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık, yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Hangi bölümden kaç öğrenciye ne kadar burs verileceği her öğrenim yılı başında belirlenmektedir. MEB'in bursları, mecburi hizmet karşılığında verilmekte olunup, burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve alınmaktadır.

Tel: (0-312) 425 53 30


6) TÜBİTAK

Yerleştirildiği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak üzere matematik ve fen ağırlıklı puana göre yapılan sıralamada ilk 1000 öğrenci arasına girenlerden, temel bilimler bölümlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik) kayıt yaptıran T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız ve sınavsız burs verilmektedir. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında herhangi bir yerden burs alanlara aylık burs ödemesi yapılmaz. Yalnız, yılda iki kez (Kasım ve Mart aylarında) birer aylık burs tutarında kitap desteği sağlanmaktadır. Başvuru tarihleri üniversite sınav sonuçlarının ardından ilan edilmektedir.

Tel: (0-312) 468 53 00


7) Türk Dil Kurumu

ÖSS sınavında sözel puan sıralamasında ilk 2000'e giren ve Türk dili ve edebiyatı veya çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümlerinden birini seçen öğrencilerin 15'ine verilmektedir.


Tel: (0-312) 467 73 50


8) Türk Silahlı Kuvvetleri

TSK Personel Kanunu gereklerine göre verilen burstan subay olarak yetiştirilmek üzere fakülte ve yüksek okulda okuyan öğrencilere askeri öğrenci statüsünde yararlandırılmaktadır.

Tel: (0-312) 417 61 00


9) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yurtiçinde tüm üniversitelerde ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç olarak verilmektedir.


Tel: (0-312) 431 11 00
Yurtdışında Burs Veren Kuruluşlar


Uluslararası örgütler    YURT DIŞI BURS VEREN KURULUŞLAR


1) Asien Development Bank

Asya ülkelerinin iktisadi büyümelerine yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunan bu banka, bankacılık, maliye ve iktisat konularında eğitim görmüş olanlara eğitim, staj ve istihdam imkanı sağlamaktadır.


irtibat: Asien Development Bank 2330 Roxas Boulevard, Pasay City-Philippines


2) CEC-Commision of the European Communities

Avrupa Birliği ve Avrupa'nın sorunları üzerine eğitim ve araştırmaları olan üniversitelerde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 50 öğrenciye lisansüstü eğitim bursları verilmektedir. Burs isteyen öğrenciler, öğrenim yapmak istedikleri kuruma bizzat müracaat etmeli ve burs talepleri kurum tarafından iletilmektedir.


irtibat: CEC 23-27 Avenue de la Joyusee-Entree, Bruxelles Belgium

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

4. Rue Montoyer 1040 Bruxelles – Belgique

Tel: (32-2) 512 40 29/512 10 65/513 94 20/513 40 95


3) Council of Europe

Avrupa Komisyonu alan sınırlaması olmaksızın tüm konularda, komisyona üye ülkelerin öğrencilerine çok çeşitli miktar ve süreli burslar vermektedir. Genel olarak tüm harcamaları karşılayan burslar, Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilerek branşın niteliklerine göre öğrenci seçimi ve başvuruların resmi makamlar aracılığıyla yapılması istenmektedir.


irtibat: MEB-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-Ankara

Tel:0312-418 21 89, Fax:0312-418 45 53


4) ECSC-European Coal and Steel Community

Avrupa İktisadi Topluluğu'nun çekirdek kuruluşu olan Avrupa kömür ve çelik topluluğu üye ülkelerin üniversitelerinde konu ile ilgili alanlarda master, araştırma çalışmaları ve incelemelerde bulunmak amacıyla 50 öğrenciye burs vermektedir. Öğrencilerin 30 yaşından küçük ve en az lisans eğitimlerinin 3. yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir.


irtibat: ECSC Direction du Personnel 13.Boulevard Grande Duchesse,Charlotte-Luxemburg


5) EP-European Parliaments

Avrupa Parlementosu Eğitim Komisyonu'nca uluslararası ilişkiler, siyaset tarihi alanlarında ilgili bölüm mezunlarına yönelik olarak Robert Schuman araştırma bursları veriliyor. Eğitim ve araştırma çalışmaları süresince tüm masrafları karşılayan burslar için hükümet kurumlarında ve üniversitelerde görevli olanlara öncelik tanınımaktadır. Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir. Başvuru neticeleri Ekim ayı içerisinde açıklanmaktadır.


irtibat: European Parliament Direction de L'information Centre European, Luxemburg Ambassade de Turquie Conselier de L'Education 20. Rue Marie Adelaide L-2128 Luxemburg

Tel: (352) 44 32 81


6) EURATOM-European Atomic Energy Community

Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin nükleer araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma çalışmaları için burs vermektedir. İlgili alanlarda lisans eğitimini tamamlamış ve çok iyi derecede yabancı dil bilen adayların 2 yıl süre ile yol ücreti dahil tüm masraflarını karşılayan burslar verilmektedir.


irtibat: EURATOM Direction Generale de la Recherce et de L'Enseignment 53, rue Belliard, Bruxelles-Belgium


7) FAO-Food and Agriculture Organization IFAD-International Fund for Agriculture Development

Bu iki kuruluş BM ülkeleri içinde ziraatin geliştirilmesi, ülkelerin tarım kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak tarımsal açıdan kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri amacıyla çalışmalarda bulunarak araştırma ve geliştirme projeleri hazırlıyor ve ülkelere düşük faizli kredi ile mali destek sağlamaktadır. Ziraat mühendisliği, tarım iktisadı ve maliye alanlarında eğitim gören öğrenciler ile akademisyenler aşağıdaki adreslere müracat edebilirler.


irtibat: -FAO Via delle Terme di Caracalle 00100 Roma-Italy

FAO Nezdinde Türkiye Temsilciliği Eğitim Müfettişliği

28 Via Palestro 00185 Roma-Italy Tel: (39-6) 474 14 35 - 475 15 49


8) Ford Foundation

Geşilmekte olan ülkelerdeki iktisad ve işletme alanlarında eğitim gören öğrenci ve akademisyenlere eğitim, araştırma ve staj bursları sağlanmaktadır.


irtibat: Ford Foundation 320 E. 43 rd Street New York, NY 10017 USA


9) FU-Foundation Universitaire

Sosyal bilimler, doğal bilimler ve uygulamalı fen bilimleri alanlarında araştırmaları desteklemek ve öğrencilere burs vermek amaçlarını güden bu vakıf tarafından özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili çalışmalar desteklenmektedir.


irtibat: Foundation Universitaire  Rue d'Edmont 11,8-1050 Bruxelles-Belgium


10) GATT-General Agreements on Tarrifs and Trade

Bu organizasyon iktisat, uluslararası gümrük, ithalat ve ihracat alanında uzman akademisyenler için kısa süreli eğitim ve istihdam olanakları sağlamaktadır.


irtibat: GAAT Palais des Lausanne,CH-1121 Geneva21-Switzerland


11) HAIL-Hague Academy of International Law

Hukuk alanında doktora sonrası araştırma çalışmaları için çeşitli burslar verilmektedir.


irtibat: HAIL Peace Palace, Den Haag-Netherland


12) IAEA - International Atomic Energy Agency

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da EURATOM ile işbirliği içerisinde çeşitli eğitim ve araştırma bursları vermektedir ve bu konularda uzman akademisyenlere istihdam olanağı sağlamaktadır.


irtibat: IAEA Vienna International Center Wagramer Strasse P.O. Box:100-A1400 Vienna-Austria


13) IBRD-International Bank for Reconstruction and Development

IBRD kurumlarindan birinde, özellikle de Dünya Bankası bünyesinde çalışmak üzere uzman personel ihtiyacını temin etmek için bankacılık, maliye, iktisat, işletme ve uluslararası hukuk dallarından birinde master veya doktora derecesine sahip, pratik tecrübesi bulunan ve çok iyi derecede yabanci dil bilen genç akademisyenlere son derece iyi imkanlarda eğitim ve istihdam imkanları sağlanmaktadır.


irtibat: IBRD Young Professionals Program World Bank 1818 H.Street NW, Washington DC. 20443 - USA


14) IBWM-International Bureau of Weights and Measures

Standardizasyon alanında incelemelerde bulunmak üzere Fransızca veya İngilizce bilen teknik fakülte mezunlarına 6 ay süre ile tüm harcamaları kapsayan burslar sağlanmaktadır.


irtibat: IBWM, Pavillion de Bretiuil 92, Sevres-France


15) ICAO-International Civil Aviation Organization

Bu kuruluş sivil havacılık, meteoroloji, işletme, iktisat, aeronotik ve haberleşme alanlarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Bu amaçla öğrenci ve akademisyenlere burs, staj ve istihdam olanakları sağlanmaktadır.


irtibat: ICAO Pö.Box:400 Succursale Place de L'Aviation International

100 Sherbrooke Str. West Montreal H 3A 2 R2-Canada


16) ICOGRADA-International Council of Graphic Design Association

İç mimari, peyzaj mühendisliği, grafik desinatörlüğü alanlarında mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerindeki öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve staj bursları verilmektedir.


irtibat: ICOGRADA Po.Box:868 Amsterdam C, Netherland


17) IIE-Institute of International Education

Eğitim ve kültürel mübadeleler yoluyla ABD ile diğer ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim, yaz stajı ve İngilizce eğitim kursları ile çeşitli burs programları uygulamaktadır.


irtibat: Study America 809 United Nations Plaza, NY 10017 New York

Tel: (212) 984 54 50 Fax:(212) 984 54 84


18) IIEP-International Institute for Educational Planning

Eğitim planlaması konusunda araştırma ve seminerlere katılabilmek için lisans öğrenimlerini eğitim alanında yapmış ve en az 2 yıl tecrübesi bulunan öğrencilere 10 ay süre ile tüm masrafları karşılayan burslar verilmektedir.


irtibat: IIEP, 7.rue Eugene Delacroix-75000 Paris 16e-France


19) ILC-International Legal Center

Hukuk öğreniminin geliştirilmesi ve hukuk kurallarının güçlendirilmesi amacıyla araştırma çalışmalarını destekleyen ve ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi, bu kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.


irtibat: ILC, 866 United Nations Plaza,New York, NY 10017 USA


20) ILO-International Labor Organization

Ülkelerdeki çalışma koşullarını iyileştirmek ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla faaliyette bulunan bu kuruluş endüstri mühendisliği ve ilişkileri, iktisat, istatistik, iş organizasyonu, işçi eğitimi ve sendikacılık alanlarında eğitim çalışmaları için burs ve istihdam olanakları sağlamaktadır.


irtibat: ILO Personnel Department    4.Route des Morillons CH-1211 Geneva 22- Switzerland


21) IMF-International Monetary Fund

IMF bünyesindeki organizasyonlara uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere iktisat, maliye ve istatistik konularında en az Ph.D. derecesine sahip çok iyi derecede İngilizce bilen ve tercihen Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ya da bankalarda çalışanlara çok iyi imkanlarla eğitim ve istihdam olanağı sağlamaktadır.


irtibat: International Monetary Fund, Young Proffesional Program

19th and H.Street, NW;Washington dc.20431 USA


22) IPSF-International Pharmaceutical Students Federation

Bu kuruluş eczacılık öğrenimi yapan öğrencilere çeşitli ülkelerde staj olanakları vermektedir. Aynı zamanda lisansüstü düzeyde araştırma programları da düzenlemekte olup, çeşitli eğitim ve burs olanakları da vermektedir.


irtibat: IPSF Po.Box:67 Hellerup-Denmark


23) IRFED-International Training and Research Centre for Development

Küresel iktisat, iktisadi kalkınma ve kalkınmanın toplumsal iktisadi yönleri konularında düzenlenen seminerlere ve 9 ay süreli araştırma çalışmalarına katılmak üzere lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrencilere yeterli miktarda burs sağlanmaktadır. Adayların çok iyi derecede Fransızca veya İngilizce bilmeleri gerekmektedir.


irtibat: IRFED 49 rue de la Glaciere 75000 Paris 13-France


24) IWS-International Wool Secretariat

Tekstil mühendisliği, tekstil terbiyesi ve tekstil ziraati alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim, araştırma ve staj bursları verilmektedir. Adayların eğitim boyunca tüm masrafları karşılanmaktadır.


irtibat: International Wool Secretariat Wool House, Carlton Gardens, London SW-England


25) LIONS Club International

Lions Club temsilciliklerinin bulunduğu bütün ülkelerde alan sınırlaması yapılmaksızın başarılı öğrenciler için yurtiçinde ve yurtdışında eğitim bursları, staj ve mesleki asistanlık olanakları sağlanmaktadır.

irtibat: -Lions Club International

300 22 nd Street Oak Brook, Illınois IL 60570 USA

Lionslar Spor ve Kültür Vakfı

E-5 üzeri No.34 Mimar Sinan, Büyükçekmece-İST.


26) NAFSA-National Association for Foreign Student Affairs

ABD ile diğer ülkeler arasında öğrenci değişimi ve staj programları düzenlemektedir.


irtibat: 1875 Connecticut Avenue NW, Suite 1000 Washington DC 20009-5728


27) NATO-North Atlantic Treaty Organization

Türk Hükümeti emrine verilen NATO buslarının dağıtım ve kullandırılması TÜBİTAK tarfından organize edilmektedir. NATO’nun yurtdışı burs programları doktora ( NATO-A1) ve araştırma (NATO-A2) bursları olmak üzere iki sınıftan oluşmaktadır.


irtibat: -NATO Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği - Permanent Mission of Turkey

Boulevard Leopold III - 81110 Bruxelles-Belgium

Tel: (32-2) 728 68 00 - 728 68 01

TÜBİTAK Tel: (0-312) 468 53 00


28) NIH-National Institution of Health

Sağlık ve tıp alanında lisansüstü öğrenim, doktora ve araştırma bursları verilmektedir.


irtibat: Fogart Int. Center, Bethesda MD 20892 Maryland

Tel:(301) 496 19 53 Fax:(301) 402 07 79


29) IMO-International Maritime Organization

Uluslararası denizcilik kurallarını düzenleyen bu kuruluş tarafından çeşitli eğitim programları uygulanarak deniz mimarisi, seyir ve hidrografi, gemi mühendisliği, deniz araştırmaları, çevre koruma ve deniz ekolojisi alanlarında Birleşmiş Milletler Kalkınma programları çerçevesinde uygun tesislerin bulunduğu ülkelerde öğrenci ve öğretim üyelerine burs sağlamaktadır.

irtibat: International Maritime Organization 104 Piccadilly - London England


30) OECD-Organization for Economic Cooperation and Development

Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuş bulunan Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunuyor. OECD bünyesinde, yetişmiş uzman eleman temini için ekonomi, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanlarında doktora ve doktora üzeri çalışmalar yapan ve en az 2 dil bilen adaylara finansal destek ve istihdam imkânı sağlanıyor.


irtibat: OECD Departmen of Human Resources

2.rue Andre Pascal, F 75018 Paris-France

OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

9.rue Alfred Dehodenc, 75116 Paris-France

Tel: (33-1 ) 428 85 002-452 45 224


31) Rockefeller Foundation

Bu kuruluş tüm ülke öğrenci ve akademisyenlerine, geri kalmış ülkelerin iktisadlarınıi geliştirecek projelerin hazırlanması ve uygulanması programlarında çalışmak üzere eğitim, staj ve istihdam olanakları vermektedir.


irtibat: Rockefeller Foundation 1133 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 USA


32) Rotary International

Rotary International Rotaryen derneklerinin bulunduğu tüm ülkelerde yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans eğitim bursu vermektedir. Türkiye'de verilen burslar genellikle işletme, iktisat, mühendislik ve güzel sanatlar alanlarındadır. Burslar ABD, Kanada, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde kullanılmak için 9 ay süreyle verilmektedir.


irtibat: Rotary International

Reşit Galip Cad. İlkadım Sok. No.1 06700 Gaziosmanpaşa-Ankara

Tel: 0312 447 44 27


33) Smithsonian Institution

Bilimsel gelişim, nüfus artışı ve teknoloji kullanımı gibi birçok alanda araştırma ve eğitim bursları veriliyor.


irtibat: Smitsonian Institute Interdisciplinary Communications Program

1717 Massachusetts Avenue, NW Washington DC. 20036 USA


34) The Eisenhower International Fund

Bu kuruluş tüm dünyada siyasal ve toplumsal alanlarda önder olmaya aday başarılı gençleri eğitim, araştırma ve kültürel etkileşimlerde bulunmak üzere 2 aydan 2 yıla kadar uzayabilen sürelerle ABD'ye davet etmektedir. Adayların gerekli tüm harcamaları da karşılanmaktadır.


irtibat: The Eisenhower I.F. 256 South 16 th Street. Philadelplia PA 19102 USA


35) UN - UNITED NATIONS

Birleşmiş Milletler merkez teşkilatının faaliyetleri çerçevesinde çeşitli ülkelerin öğrenci ve akademisyenlerine verdiği pek çok burs, araştırma asistanlığı ve uzman statüsünde iş imkânı mevcuttur. Özellikle her yıl New York ve Cenevre büroları tarafından 20-30 yaş arasında, İngilizce bilen lisans eğitimlerini bitirmiş ya da en az son sınıfta bulunan öğrencilerle lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, sosyal bilimler, toplum sosyolojisi ve siyasal bilimler alanlarında çok sayıda staj bursu programları uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki etkinlikleriyle ilgili olarak verdiği burs ve çalışma olanakları için posta adresine yazılabilinir veya kurumun Ankara temsilciliğinden bilgi alabilinir.


irtibat: United Nations Information Center

801 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA


36) UNEP-United Nations Environment Programme

Uluslararası çevre koruma programlarının yürütülmesi ve bu konuda ülkeler arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarda bulunan bu kuruluş dünya enerji kaynakları, nüfus dağılımı, çevre koruması, çevre mühendisliği sanayi atıklar ve sanayi yerleşimleri alanlarında eğitim ve araştırma projeleri uygulayarak öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve istihdam olanakları sağlıyor.


irtibat: UNEP 2.United Nations Plaza New York,NY 10017 USA


37) UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

BM Eğitim bilim ve kültür organizasyonunun eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji bilimleri, uluslararası ilişkiler, haberleşme ve kültürel etkileşimler alanlarındaki faaliyetleri ile ilgili olarak verdiği akademik eğitim ve iş olanakları için başvurulabilinir.


irtibat: UNESCO Secretariat, 7 Place de Fontenoy 75700 Paris-7e, France

UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği

1 .Rue Miollis 75732 Cedex Paris 15 – France

Tel: (33-1 ) 456 82 716 (4 hat) - 452 45 224


38) UNFPA-United Nations Fund for Population Activities

Dünya üzerinde nüfus artışının denetimi ve nüfus artış oranı yüksek olan geri kalmış ve gelişmekte olan ve ülkelerde aile planlaması konularında çalışmalarda bulunan bu kuruluş, tercihen İngilizce'den başka bir dil daha bilen iktisat, istatistik, insan kaynakları doğum ve aile planlaması alanlarında eğitim görmüş öğrenci ve akademisyenlere oldukça iyi şartlarda eğitim ve iş imkanları sağlamaktadır.


irtibat: UNFPA Chief, Personnel Section 220 East 42 nd Street New York, NY 10017-USA


39) UNHCR-United Nations High Commisioner of Refugees ICM-Intergovermental Committee for Migration

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göçmenlik Komitesi ( ICM) dünya üzerinde ırk, din veya siyasi görüş ayrılıkları ve savaşlar nedeniyle kendi ülkesinde takibe uğradıkları için başka ülkelere sığınan göçmenleri yerleştirmek, hukuksal ve toplumsal sorunlarınınn çözülmesinde aracı ve yardımcı olamak amacıyla faliyette bulunmaktadır. Bu kuruluşların eğitim çalışmalarında ve faaliyetlerinde görev almak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası hukuk, sosyoloji, siyaset ve iktisat dallarında eğitim görmüş olmaları gerekmektedir.


irtibat: -UNHCR Case Postale 2500 CH-1211 Geneva


40) UNICEF (United Nations Childrens Fund), ICC (International Childrens Center)

Bu iki kuruluş dünya üzerinde doğal afetler, savaşlar ve siyasi nedenlerle etkilenen çocuklara yardım etmek üzere kurulmuştur. Bu amaçla koruma ve sağlık merkezleri kurmakta, beslenme, sağlık ve rehabilitasyon çalışmaları yürütmektedir. Bu konularla ilgili olarak tıp, gıda mühendisliği, beslenme uzmanlığı, hemşirelik, psikoloji, psikiyatri ve toplumsall rehabilitasyon dallarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenleyerek burs olanakları verimektedir.


irtibat: -UNICEF 3. United Nations Plaza, New York 10017 USA

ICC - International Children's Center Education Department, Château de Longchamps 75700 Paris 16e - France


41) UNIDO-United Nations Industrial Development Organization UNDP-United Nations Development Programme UNCTAD-United Nations Conferance on Trade and Development

Birleşmiş Milletler'in bu üç kuruluşu üye ülkelerin doğal kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirmek, tarım, orman, balıkçılık, nakliyat, haberleşme, iktisat ve sanayi alanlarda yeni projeler uygulayarak eski teknolojilerini yenilemek ve bu konularda finansman bulmakta yardımcı olmak için çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalara katılacak adayların iktisad, sanayi ilişkileri, işletme, maliye, bankacılık veya teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim görmüş olmaları ve İngilizce'den başka Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini bilmeleri gerekmektedir.


irtibat: UNIDO Vienna International Center Po.Box:300 A-1400 Vienna-Austria


42) UNITAR-United Nations for Training and Research

Birleşmiş Milletler teşkilatlarında çalışan, çalışmak isteyen öğrenci, akademisyen ve diğer personelleri eğitmek, nitelikli eleman yetişmesini sağlamak amacıyla faaliyette bulunan bu kuruluş sürekli olarak staj, araştırma programları, seminerler ve uluslararası öğrenci değişim organizasyonları düzenlemekte ve bu doğrultuda üniversiteler, ulusalarası kuruluşlar ve hükümetler arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. En az lisans öğrenimini tamamlamış veya üniversite eğitimi olmadığı halde belli bir spor ya da sanat dalında üstün yetenek ve başarıları bulunan kişiler daha şanslıdır. Adayların İngilizce'den başka bir dil daha bilmeleri avantaj sağlamaktadır.


irtibat: UNITAR 801 United Nations Plaza New York, NY 10017-USA


43) UNU-The United Nations University

Dünyada iktisadi, toplumsal kalkınma, bilim ve teknoloji ve barış, alanlarında üniversite öğrencileri ile akademisyenlere 1 yıl süreli eğitim ve araştırma bursları verilmektedir.


irtibat: UNU

29 th Floor, Toho Seimei Building, Shibuya2- Chome Shiyuba ku, Tokyo 150-Japan


44) UPU-Universal Postal Union

Postacılık ile ilgili olarak mesleki çalışma, eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenerek bu alanda çalışan, yüksek öğrenim görmüş kişilere faaliyetlere katılabilmeleri için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen oranlarda burs verilmektedir.


irtibat: Universal Postal Union Weltpost Strasse 4-3000 Bern 15-Swiss


45) WEC-World Energy Council

Enerji üretimi ve enerji kaynakları konularında, lisans eğitimlerini tamamlamış mühendis ve akademisyenler için araştırma, staj ve seminer programlarına katılmak üzere burs verilmektedir.


irtibat: World Energy Council Turkish National Commitee

Toros Sok. Barış ap. 33/18 06430 Sıhhiye-Ankara

Tel: 0312-231 48 27 / 232 45 88


46) WHO-World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü kendi amaçları için temel eğitimlerini tamamlamış tıp doktorları, hemşireler, bakteri bilimcileri, eczacılar ve istatistikçiler için çok çeşitli eğitim, staj ve istihdam olanakları sağlamaktadır.


irtibat: World Health Organization

8 Scherfigsvej DK-2100 Copenhagen-Denmark

Tel: (45-1 ) 917 17 17, Fax: 917-18 18


47) WLRA-World Leisure and Recreation Association

Boş vakitleri değerlendirme, dinlenme ve yararlı hobiler edinme konularında, ilginç ve uygulanabilir projeler hazırlanması ve yürütülmesi için 8 ay süre ile tüm harcamaları kapsayan eğitim ve araştırma bursları verilmektedir. Adayların lisans öğrenimlerini eğitim ve pedagoji alanlarında yapmış olması gerekmektedir. Başvurular yıl boyunca yapılabilir.


irtibat: World Leisure and Recreation Association

345 East 46.Street New York NY 10017 USA


48) WMO-World Meteorological Organization

Meteoroloji, iklim bilimi ve ilgili alanlarda araştırma ve eğitim bursları veren bu kuruluşa başvurular resmi kurumlar aracılığıyla yapılmaktadır. Burslar 2 ay ile 2 yıla kadar süren eğitim çalışmaları süresince Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen miktarlarda verilmektedir.


irtibat: WMO 41 Avenue Guiseppe Motto, 1211 Geneve 20, Switzerland

 


YURT DIŞI BURSLARI / Ülkeler ve Burslar


Almanya‘daki Burslar ve Bağlantıları :


1) Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung Für Medizinische Grundlagenforschung Bursları

Doktora için verilir. 30 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.

Tel: 0711 / 24 73 97


2) DAAD (Alman Öğrenci Mübadele Hizmeti) Bursları

Alman Akademik Değişim Hizmeti (DAAD); üniversite, yaz ve dil okulları için burs vermektedir.

www.daad.de/ibz/ankara


3) Fritz Ihyssen Stiftung

İktisat, fen ve tıp alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere verilmektedir.

Tel: 0221 / 23 44 71

 


Amerika‘daki Burslar ve Bağlantıları :


1) ACTR/ACCELS

Amerika, Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arası eğitim ve değişim programları düzenleyen bir kurum.

www.americancouncils.org


2) Brown Universty

www.brown.edu/Finance/Finacial_Aid


3) College Board Scholarship Service

Amerikalı ve diğer ülke öğrencilerine burs olanaklarını tanıtan ve bir arama motoru ile burs veren üniversite ve kurumlara ulaşılabilen bir site.

www.collegeboard.com


4) Council for International Exchange of Scholars (CIES)

1940'lı yıllarda kurulan özel bir kuruluş olan CIES, Fulbright adına her yıl Amerika’ya 800 civarında değişim öğrencisi getirmektedir. Yaklaşık 800 Amerikalı ise farklı ülkelerde değişim programlarına katılmaktadır.

www.cies.org


5) Education International Worldwide

Dünya genelinde eğitim ve burs olanakları arasında hizmet veren bir site.

www.eiworldwide.com


6) EduPASS Financial Aid for International Students

Yabancı öğrencilere burs konusunda bilgi veren bir site.

www.edupass.org


7) Eliffel bursu

Tel: +1 40 40 58 80


8) Fast Aid Scholarship Search

ABD dahil tüm dünya genelinde burs olanaklarını tanıtan bir site.

www.fastap.org


9) Fast Web

ABD’de eğitim için burs olanaklarını tanıtan bir site.

www.fastweb.com


10) Frostburg State Universty

www.fsu.umd.cdu/ungrad/faid/faid.htm

11) Fullbright Yüksek Lisans Bursları

Yüksek lisans ve doktora bursları verilmektedir.

www.fulbright.org

Tel : 0312 428 48 24


12) Institute of International Education (IIE)

ABD merkezli ve ABD’de daha fazla yabancı öğrencinin eğitim yapmasına gayret eden, sitesinde ABD’de eğitim konusunda haber ve makaleler yayınlayan bir kurum.

www.iie.org


13) International Research and Exchange Board

IREX, ABD ve Doğu Avrupa, bağımsızlığını kazanmış eski Sovyet Cumhuriyetleri, Asya ve Uzak Doğu ülkeleri arasında öğrenci ve akademisyen değişimi projeleri yürüten bir organizasyondur. IREX’in Web sitesinde kurumun faaliyetleri ve verdiği hizmetler tanıtılıyor.

www.irex.org


14) International Visitor Program

US State Departmanı tarafından organize edilen değişim ve burs olanaklarını tanıtan bir site.

http://exchanges.state.gov/education/ivp


15) Lowa State Universty

www.jastate.edu/fin_aid_info


16) Massachusettes Institute of Technology

http://web.mit.edu/seo/www.finaid.html 


17) Mobility International USA

Fiziksel engelli öğrenciler için burs ve eğitim yardımı sağlayan bir kurum olan Mobility International tarafından hazırlanmış bir site.

http://www.miusa.org 


18) National Institute of Health

www.nih.gov ,

Tel : +1 (301) 496 1953


19) Office of Citizen Exchanges

ABD Hükümeti tarafından desteklenen ve dünyanın pek çok ülkesinden üniversiteler, kurum çalışanlarına yönelik özel burslar veren bir kurum. Burslar üniversite eğitimi yanı sıra kısa dönem mesleki seminerleri kapsamaktadır.

http://exchanges.state.gov/education/citizens 


20) Partial List of Awards for International Undergraduates

Bu sitede 121 kolej ve üniversite tarafından verilen 150 civarındaki burslar hakkında bilgi bulunmaktadır.

www.bibl.u-szeged.hu


21) Requests for Grant Proposals

Akademisyenler için değişim ve burs olanakları veren kurumları düzenli olarak listeleyen bir site.

http://exchanges.state.gov/education/rfgps 


22) Rotary Internatıonal and The Rotary Foundation

Dünyada eğitimi bursla destekleyen az sayıdaki kurumdan birisi. Özellikle master ve doktora seviyesinde burs veren kurumun resmi sitesinde bu konu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

www.rotary.org


23) Soros Foundation

Dünyaca ünlü yatırımcı Soros tarafından kurulan ve özellikle Doğu Avrupa ülkeleri öğrencilerine burs veren bir kurum.

www.soros.org


24) The Foundation Center

Öğrencilere burs olanakları hakkında bilgi sunan bir site. Bu sitede ayrıca uluslararası burs arayan kişilere yönelik özel bir bölüm bulunuyor

http://www.fdncenter.org 


25) The International Education Financial Aid Page

Yabancı öğrenciler için burs olanakları konusunda bilgilendiren ve burs veren kurumları listeleyen bir site.

http://www.iefa.org 


26) The Masters College

www.masters.edu/FinancialAid/financiaaidindex.htm


Avusturya‘daki Burslar ve Bağlantıları :


Avusturya Değişim Bursu

Çok iyi Almanca ya da İngilizce ön koşuluyla her yıl dört kişiye dokuzar aylık burs verilmektedir.

irtibat: 0312 419 14 10


 İngiltere‘deki Burslar ve Bağlantıları :


British Council Bursları- Chevening Scholarships

British Council, İngiltere Hükümeti’ne Bağlı ve İngiliz Eğitim ve Kültürü’nü yaymak amacıyla kurulmuş ve Türkiye’de de yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren ve pek çok Türk öğrencisine İngiltere’de eğitim bursu veren bir kurumdur. Her yıl aynı ayda başlayan başvurularda başarılı bulunan öğrenciler bir sonraki yıl İngiltere’de eğitime başlayabilmektedir. Dünya genelinde 2 bin 200 kişinin yararlandığı bu burslardan Türkiye’de her yıl ortalama 100 kişi yararlanmaktadır. British Council bursu, yüksek lisans eğitimi için belirli alanlarda başarılı öğrencilere veriliyor. Bursların önemli bir bölümü 1 yıllık master programları içindir.

irtibat: www.britishcouncil.org.tr

tel : 0312 468 61 92 / 170, 0 212 252 74 74


İngiltere'de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere yönelik çeşitli burs ve yardımlar vardır. Burs verilirken lisansüstü eğitim gören ve çalışmalar yapan öğrencilere öncelik tanınır. Lisans seviyesinde eğitim alacak olan öğrencilere de verilen bazı burslar vardır ancak bunlar sınırlıdır. Bu burs ve yardımlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin okula başlamadan en az bir yıl önce ilgili yardım kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Lisans öğrencilerinin bu konuda kendi okullarına başvurması en doğrusu olacaktır.

Yurtdışından gelen öğrencilere verilen bursların bir kısmı İngiliz hükümeti tarafından ödenir. Hükümet bu bursu ya öğrencinin geldiği ülkeye ya da British Council gibi bir kuruma öder. Öğrenci mali yardımı bu kurumların aracılığıyla alır.

Burs ve yardımlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım alınabilinir. British Council ya da İngiliz elçiliklerinden de bilgi alınabilinir.


Lisans üstü öğrenciler için verilen burs ve yardımlar:


1) British Chevening Bursları:

Genelde mesleki başarılarını ispat etmiş kişilere verilir. İngiltere'nin gelecekteki düşünce mimarlarını ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2) British Council burs programları:

British Council tarafından lisansüstü çalışma ve araştırmalar yapan öğrencilere verilmektedir.

3) Birleşik Kraliyet Bursları:

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Kurumu ve Denizaşırı Geliştirme İdaresi (ODA) tarafından verilmektedir. Bu burslar İngiltere'ye bağlı ülkelerden gelen lisans üstü eğitim yapan öğrenciler için düşünülmüştür.

4) ODA bursları:

ODA ve bazı üniversitelerin ortaklaşa verdikleri burslardır. Gelişimde öncelikli konularda öğrenim gören lisans üstü program öğrencileri hedeflemektedir.

5) Yabancı ülkelerden gelen araştırma programları öğrencileri için burslar:

Eğitim ve Çalışma


 
Burs Veren Kurumlar - Burs Rehberi

 

 

 

 

 

 

 

ONLİNE ÜCRETSİZ - GERÇEK - BEDAVA ZİYARETÇİ SAYACI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Sponsor Reklam

Bu kısımda Çiçek ve düğün organizasyon firmalarının reklamını yapıyoruz. Sizde ücret karşılığı reklam verebilirsiniz.

Ankara Çiçek

Tüm Ankara ya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.anatoliacicek.com

Ankara Çiçek

Ankara Çiçek 34 Yıldır Hizmette
Görsel Çiçek Gönderin
www.ankaracicek.com

İzmir Çiçekçilik
Tüm İzmir'e En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.izmircicekcilik.com

Adana Çiçekçilik
Tüm Adana'ya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.adanacicek.com

Eskişehir Çiçek
Tüm Eskişehir'e En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.eskisehircicek.com

Bursa Çiçek
Tüm Bursa'ya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.bursaciceksatisi.com

Mersin Çiçek
Tüm Mersin'e En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.mersincicek.com

Samsun Çiçek
Tüm Samsun En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.samsuncicek.com

Konya Çiçek
Tüm Konya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.konyacicek.com

Antalya Çiçek
Tüm Antalya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.antalyacicekcilik.com

Gaziantep Çiçek
Tüm Gaziantep En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.gaziantepciceksatisi.com

Kayseri Çiçek
Tüm Kayseri En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.kaysericicekcilik.com


NE KİRALAMAK

İSTERDİNİZ.

Kiralama Firması

www.kiralamabilgi.com


100% - Free Hit Counters   14 Şubat Sevgililer Günü Nedir ?   Ankara Otobüs Firmaları   Ankara Sinema Adresleri   Anneler Günü   Aşk Sözleri   Aşkın Mevsimleri   Atasözleri -1- A , B , C , Ç , D , E   Atasözleri -2- F, G, H , I , İ , J , K , L , M   Atasözleri -3- N , O ,Ö ,P ,R ,S , Ş ,T ,U, V, Y, Z   Bankalar   Bebek Aşı Takvimi   Bebek ve Gebelik   Bedava Web Hosting Servisleri   Bilmece - Bulmaca   Burçlar - Burç özellikleriniz   Burs Veren Kurumlar - Burs Rehberi   Çiçek siparişi Telefon   Çiçekler ve Anlamları   Dış Mekan Isıtıcı   Facebook   Fenerbahçe Spor Kulübü   Gazeteler   Gebelik ve Hamilelik   Güzel sözler , Anlamlı sözler , etkileyici sözler   Hafta Hafta gebelik , Hamilelik   Hava Yolları Firmaları   İl İl Anlık - 3 günlük Hava Tahmini   İsimler ve Anlamları ( Erkek )   İsimler ve Anlamları ( Kız )   İstanbul Otobüs Firmaları   İstanbul Sinema Salonları   İzmir Sinema Salonları   Kandil Mesajları   Milli Piyango   ÖSYM   Özel gün ve Özel haftalar   Rüya Tabirleri - Rüya Anlamları - Rüya yorumları   Sayılarla Gül Anlamları   Şeytan Resmi - Şeytan Resimleri   Şifalı Bitkiler - Hastalıklar ve Bitkisel tedavi   Türkiye deki Sanatçılar   Türkiye Otogarları   Ücretsiz Arama Motoru Kayıt   Ücretsiz ziyaretçi sayacı   Üniversiteler   Yabancı Büyükelçilik Adresleri   

 

Ana Sayfa - Site Ekle - Çok Arananlar - Son Eklenenler - Top List - İletişim 

 

www.dugunorganizasyonu.cc Tüm hakları saklıdır.

Arama botu sitemiz site link eklemesi sadece ilgili kategorilerde yapılmaktadır. Arama motoru sitemiz link ekle için sadece ilgili kategorilerde belirlenmiş olan siteleri sisteme kayıt yapacaktır. Bunun dışındaki meslekler ve linkler sitemize kayıt edilmeyecektir. Link ekleme ve site kaydet için kategorilerde mesleğiniz yok ise kayıt yapılmayacaktır. Arama motoru kayıt sitemizden tüm kategorilere düzgün şekilde yapılan kayıtlar işleme sokulacaktır. Sitenizi ekleme yaparak sitenizin hit almasını sağlayabilirsiniz.

SİTEMİZ KALİTELİ VE İÇERİĞİ DÜZGÜN LİNKLERİ KAYIT ETMEKTEDİR.

Sitemiz site kayıt imkanları dışında ücretsiz ve gerçek çalışan online ziyaretçi sayacını vermektedir.

   Tasarım Turgut İşleyen & Gizli Arkadaşı "MH"