Düğün organizasyonu - Çiçekçi - Malzeme Kiralama -

Ana Sayfa - Site Ekle - Çok Arananlar - Son Eklenenler - Top List - İletişim 

 

Atasözleri -3- N , O ,Ö ,P ,R ,S , Ş ,T ,U, V, Y, Z

ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ - EN GÜZEL ATASÖZLERİ

 Namaza meyilli olmayanın, kulağı ezanda olmaz.
 Nasipsiz it kurban bayramında ermeni mahallesinde gezer.
 Ne kızı ver, ne dünürü küstür.
 Ne umarsın bacından, bacın ölmüş acından.
 Ne verirsen elinle, o gelir seninle.
 Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl.

 Oğlan anasını, inek danasını bilir.
 Oğlan dayıya, kız halaya çeker.
 Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider.
 Oğlunu seven hocaya vermez, kızını seven kocaya vermez.
 Olanla ölene çare yoktur.
 Oldu olacak, kırıldı nacak.
 Ona gelince şapur şupur, bize gelince yarabbi şükür.
 Orospu içerden olunca, kapı kilit tutmaz.
 Osurgan böceği yavrusunu, ap apacam diye sever.
 Ot kökünün üstünde biter.
 Oturduğu ahir sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü.
 Oynamayan gelin, yerim dar der.

 Ödünç yiyen kesesinden yer.
 Öksüz güler mi, meğer yanıla.
 Öksüzün yüzü küllü olur.
 Öküz altında buzağı aranmaz.
 Öküz öldü, ortaklık bozuldu.
 Öldü dayim, kesildi payım.
 Ölmüş essek kurttan korkmaz.
 Ölmüş adamın cebine harçlık konmaz.
 Ölmüş eşek nallı olur.
 Ölü ile gelinin atı yüğrük olur.
 Ölüye giden ağlar, düğüne giden oynar.
 Önce bol bol yiyen, sonra bel bel bakar.
 Önüm kavurga kavurur, arkam harman savurur.
 Öz ağlamayınca, göz ağlamaz.

 Paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar.
 Parasız tellal bağırmaz.
 Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz.
 Parmağının girmediği yere başını sokma.
 Pazar kuruldu, hesap bozuldu.
 Pek yaş olma sıkılırsın, pek de kuru olma kırılırsın.
 Pekmezi küpten, kadını kökten al.
 Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir.
 Peşin avrat alır, veresiye ardından sövdürür.
 Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
 Püf demeye dudak ister.

 Rüzgâr esmeyince, yaprak oynamaz.
 Rüzgâra tüküren, yüzüne tükürür.

 Sabahın hayrı, akşamın şerri.
 Sac sefadan, tırnak cefadan uzar. 
 Sac tava geldi hamur tükendi, demir tava geldi ömür tükendi. 
 Sağ gözün sol göze faydası olmaz.
 Sağır duymaz uydururmuş.
 Sahipsiz sürüyü kurt kapar.
 Saire lazım olan bir sazla bir sözdür. 
 Sakınan göze çöp batar.
 Sakla samanı gelir zamanı.
 Saman elinse samanlık senin.
 Samanlığı dana bitirir.
 Samanlıkta iğne aranmaz.
 Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. 
 Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün bile kokmamış. 
 Sarımsağın sıkısından seyreği yeğdir. 
 Saygı sayana, terbiye alana göredir. 
 Sebepsiz kuş ötmez.
 Sel gibi geldi, kum gibi kaldı. 
 Sel gider kumu kalır.
 Sen ağa, ben ağa, bu ineği kim sağa. 
 Sen bilirsin deyince akan sular durur. 
 Sen eli görmezsin el seni görür.
 Sen ölmeyince el terlemez.
 Sen övme işin övsün.
 Sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen, patlatırlar enseni. 
 Serçenin gönlünden şahinlik geçer. 
 Sev seni seveni hak ile yeksan olsa, sevme seni sevmeyeni Mısırda sultan olsa. 
 Seversen oğlunu sev, kız kendini sevdirir. 
 Seyrek git dostuna, kalksın ayaküstüne. 
 Sıcakla zenginden zarar gelmez. 
 Sırrını açma dostuna, oda söyler dostuna. 
 Sıcak ağıldan kuzu kaçmaz.
 Sıçandan doğan kendir keser.
 Sıkça varma dostuna, kalksın ayaküstüne. 
 Sinek pis değil, ama mide bulandırır. 
 Sıpalı eşek yığın dağıtır.
 Sonradan görmüş, dininden dönmüş. 
 Sora sora Bağdat bulunur.
 Sorma kişinin aslini, sohbetinden bellidir. 
 Su akarken, testiyi doldurmalı. 
 Su bulanmayınca, durulmaz. 
 Su geldi teyemmüm bozuldu. 
 Sucu gelin etmişler, güveyi duran olmamış 
 Susuzluğundan yayılmaz. 
 Suyun durgun akanından, insanin yere bakanından kork.
 Sükût, ikrardan gelir. 
 Sürüden ayrılanı, kurtlar yer. 
 Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar. 
 Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

 Şahin küçüktür ama turnayı gökten indirir.
 Şeyh uçmaz, müridi uçurur.
 Şeytan eniğini yitirse bulamaz.
 Şeytanın dostluğu darağacına kadardır.
 Şimşek çakmadan, gök gürlemez.

 Tanesiz as olmaz, kaygısız baş olmaz. 
 Tarla alırsan bozdan, avrat alırsan kızdan al.
 Tarla taşlı, söz yamaçlı olur.
 Tarlanın taşlısı, kadının saçlısı makbuldür. 
 Tarlanın taşlısı kızın kaşlısı. 
 Tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden al.
 Tas olda bas yar. 
 Taşıma su ile değirmen dönmez. 
 Taş kayadan koparsa yosun tutmaz. 
 Taş yerinde ağırdır. 
 Tat kızın dilinden anası anlar. 
 Tatlıya yakışmaz soğan, dayısını beğenmez yeğen. 
 Tavuğu seyretmeli ama ağzını açtırmamalı. 
 Tay at oluncaya kadar habini mevt olur. 
 Tazısız ava giden, tavşansız eve döner. 
 Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer. 
 Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin. 
 Temiz dereden pis su akmaz.
 Terzi kendi söküğünü dikmez. 
 Terzinin eteği delik olur. 
 Teşbihte (temsilde) hata olmaz. 
 Tevekkelinin gemisi batmaz. 
 Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.
 Tilkini dönüp geleceği yer kürkçü dükkânı. 
 Tıngırdamadık tencere olmaz. 
 Tırnak cefadan, sac sefadan uzar.
 Toku gönüllemek zor olur. 
 Tosbağa yumurtadan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş. 
 Türk ‘poh poh’tan, şehirli ‘peh peh’ten hoşlanır.

 Ucuz sirke baldan tatlıdır.
 Ucuzdur var bir illeti, pahalıdır var bir hikmeti. 
 Ulu sözü tutmayan, uluya uluya dağda kalır.
 Ummadığın taş baş yarar.
 Unu eledik, eleği duvara astık. 
 Ustamın adi hıdır, elimden gelen budur. 
 Utananın oğlu kızı olmamış. 
 Uyuz itte gümüş kaşağı aranmaz.
 Uyuzlu keci, kör tekenin akranı olur.

 Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.
 Üşenenin oğlu, kızı olmaz.
 Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz.
 Üzüm üzüme baka baka kararır.
 Üzümünü ye bağını sorma.

 Vakitsiz açan gül tez solar.
 Vardığın yer kör ise bir gözünü kapat.
 Varlık deşindirir, yokluk düşündürür.
 Veren el, alan elden revadır.
 Vücut kocar, gönül kocamaz.

 Ya bu deveyi güdeceksin, yâda bu diyardan gideceksin.
 Yabancı koyun kenara yatar. 
 Yağ yiyen it yüzünden belli olur.
 Yağmur yağar, yarıklar kapanır.
 Yakına erinen, uzağa yorulur.
 Yalanla iman bir arada bulunmaz.
 Yan yatan da, yer bir ekmek çamura batanda. 
 Yangına körükle gider 
 Yanık yerin otu, tez biter. 
 Yara gider, yeri gitmez.
 Yarası olan gocunur. 
 Yarım elma, gönül alma. 
 Yarım hekim candan, yarım imam dinden eder. 
 Yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir. 
 Yarım doktor candan, yarım iman dinden eder.
 Yarış atı çifte koşulmaz.
 Yaş kesen, baş keser. 
 Yaşın yanında kuruda yanar. 
 Yatanın, yürüyene borcu vardır. 
 Yavaş atın çiftesi pek olur. 
 Yavuz atin yarası eksik olmaz.
 Yavuz it ününü kendi arttırır. 
 Yavuz itin yarası eksik olmaz.
 Yaz gününün yağmuruna güvenilmez.
 Yaza çıkardım danayı, beğenmez oldu anayı. 
 Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 
 Yazın boku kışa katık olur.
 Yazın gezeni, kışın bünelek tutar.
 Yazın gölge hoş, kışın çuval bos.
 Yazın yasa, kisin tasa oturulmaz.
 Yedir beni, öveyim seni. 
 Yel eserken, harmanini savur.
 Yerli kaya yerinden oynamaz.
 Yılanı deri değiştirirken göremezsin. 
 Yiğidin anası tez ağlar.
 Yiğit at yemini artırır.
 Yokuş dibinde öküz yemlenmez. 
 Yol calisiz el delisiz olmaz.
 Yol kenarındaki meyve ile hancının kızı çabuk olgunlaşır. 
 Yolcu yolunu bulur.
 Yolda binen, belde iner.
 Yoldan önce arkadaşını, evden önce komşunu seç.
 Yörük sırtından kurban keser. 
 Yumulan gözün hatırı sayılmaz.
 Yumurtada tüy bitmez. 
 Yük altında eşek anırmaz.
 Yüz verdik astarını ister.

 Zahmetsiz rahmet olmaz. 
 Zaman sana uymazsa, sen zamana uy. 
 Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır. 
 Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. 
 Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. 
 Zenginin horozu bile yumurtlar. 
 Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. 
 Zenginin mali dağdan aşar, fakirin eşeği yoldan şaşar.
 Zenginin mali züğürdün çenesini yorar. 
 Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar. 
 Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.
 Zürafenın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
Atasözleri -3- N , O ,Ö ,P ,R ,S , Ş ,T ,U, V, Y, Z

 

 

 

 

 

 

 

ONLİNE ÜCRETSİZ - GERÇEK - BEDAVA ZİYARETÇİ SAYACI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Sponsor Reklam

Bu kısımda Çiçek ve düğün organizasyon firmalarının reklamını yapıyoruz. Sizde ücret karşılığı reklam verebilirsiniz.

Ankara Çiçek

Tüm Ankara ya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.anatoliacicek.com

Ankara Çiçek

Ankara Çiçek 34 Yıldır Hizmette
Görsel Çiçek Gönderin
www.ankaracicek.com

İzmir Çiçekçilik
Tüm İzmir'e En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.izmircicekcilik.com

Adana Çiçekçilik
Tüm Adana'ya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.adanacicek.com

Eskişehir Çiçek
Tüm Eskişehir'e En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.eskisehircicek.com

Bursa Çiçek
Tüm Bursa'ya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.bursaciceksatisi.com

Mersin Çiçek
Tüm Mersin'e En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.mersincicek.com

Samsun Çiçek
Tüm Samsun En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.samsuncicek.com

Konya Çiçek
Tüm Konya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.konyacicek.com

Antalya Çiçek
Tüm Antalya En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.antalyacicekcilik.com

Gaziantep Çiçek
Tüm Gaziantep En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.gaziantepciceksatisi.com

Kayseri Çiçek
Tüm Kayseri En Hızlı
Ve Güvenli Çiçek Gönderin
www.kaysericicekcilik.com


NE KİRALAMAK

İSTERDİNİZ.

Kiralama Firması

www.kiralamabilgi.com


100% - Free Hit Counters   14 Şubat Sevgililer Günü Nedir ?   Ankara Otobüs Firmaları   Ankara Sinema Adresleri   Anneler Günü   Aşk Sözleri   Aşkın Mevsimleri   Atasözleri -1- A , B , C , Ç , D , E   Atasözleri -2- F, G, H , I , İ , J , K , L , M   Atasözleri -3- N , O ,Ö ,P ,R ,S , Ş ,T ,U, V, Y, Z   Bankalar   Bebek Aşı Takvimi   Bebek ve Gebelik   Bedava Web Hosting Servisleri   Bilmece - Bulmaca   Burçlar - Burç özellikleriniz   Burs Veren Kurumlar - Burs Rehberi   Çiçek siparişi Telefon   Çiçekler ve Anlamları   Dış Mekan Isıtıcı   Facebook   Fenerbahçe Spor Kulübü   Gazeteler   Gebelik ve Hamilelik   Güzel sözler , Anlamlı sözler , etkileyici sözler   Hafta Hafta gebelik , Hamilelik   Hava Yolları Firmaları   İl İl Anlık - 3 günlük Hava Tahmini   İsimler ve Anlamları ( Erkek )   İsimler ve Anlamları ( Kız )   İstanbul Otobüs Firmaları   İstanbul Sinema Salonları   İzmir Sinema Salonları   Kandil Mesajları   Milli Piyango   ÖSYM   Özel gün ve Özel haftalar   Rüya Tabirleri - Rüya Anlamları - Rüya yorumları   Sayılarla Gül Anlamları   Şeytan Resmi - Şeytan Resimleri   Şifalı Bitkiler - Hastalıklar ve Bitkisel tedavi   Türkiye deki Sanatçılar   Türkiye Otogarları   Ücretsiz Arama Motoru Kayıt   Ücretsiz ziyaretçi sayacı   Üniversiteler   Yabancı Büyükelçilik Adresleri   

 

Ana Sayfa - Site Ekle - Çok Arananlar - Son Eklenenler - Top List - İletişim 

 

www.dugunorganizasyonu.cc Tüm hakları saklıdır.

Arama botu sitemiz site link eklemesi sadece ilgili kategorilerde yapılmaktadır. Arama motoru sitemiz link ekle için sadece ilgili kategorilerde belirlenmiş olan siteleri sisteme kayıt yapacaktır. Bunun dışındaki meslekler ve linkler sitemize kayıt edilmeyecektir. Link ekleme ve site kaydet için kategorilerde mesleğiniz yok ise kayıt yapılmayacaktır. Arama motoru kayıt sitemizden tüm kategorilere düzgün şekilde yapılan kayıtlar işleme sokulacaktır. Sitenizi ekleme yaparak sitenizin hit almasını sağlayabilirsiniz.

SİTEMİZ KALİTELİ VE İÇERİĞİ DÜZGÜN LİNKLERİ KAYIT ETMEKTEDİR.

Sitemiz site kayıt imkanları dışında ücretsiz ve gerçek çalışan online ziyaretçi sayacını vermektedir.

   Tasarım Turgut İşleyen & Gizli Arkadaşı "MH"